Home Hírek Határtalanul Dokumentumok Galéria Tanáraink Vezetői program Kapcsolat Alapítvány Covid-19 Ökoiskola
© 2015 Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola

Téli madáretetés

Természeti értékeink megóvására, az élet és előlények tiszteletére, az állatok gondozására való  nevelés kiemelt szerepet kap nem csak az intézmény pedagógiai gyakorlatában, hanem az  ökoiskola programunknak is szerves része. 2022. februárjában Kádár Zoltán asztalos mester  segítő közreműködésének és felajánlásának köszönhetően két madáretetővel gazdagodott az  iskola, melyet az előkertben helyeztünk el. Tettük mindezt abban a reményben, hogy a téli  hidegben eleséget biztosítsunk a környéken élő madarak számára. Mindemellett bízunk abban,  hogy téli madárvendégeinket néha messziről, a tantermek ablakaiból is megcsodálhatjuk! 
Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola

Tantestületi kirándulás és szakmai nap

           2022 őszén, a megszűnő járványügyi korlátozásokat kihasználva, az Ökoiskola Program  keretein belül két alkalommal is iskolán kívüli, szabadidős és részben szakmai programon vett  részt az iskola nevelőtestülete. 2022. októberében a Mezőhegyesi Ménesbirtokon tettünk  látogatást, ahol megtekintettük a felújított épületeken, az európai színvonalú középiskolát,  majd pedig felkerestük a mintagazdaságot, ahol a szarvasmarha tenyésztésről és  tejfeldolgozásról tartottak számunkra interaktív bemutatót.             Őszi programjainkat novemberben Sándorfalván folytattuk, ahol a Pallavicini Sándor  Általános Iskolában tantestületi továbbképzés során megismerkedtünk a Komplex Instrukciós  Programmal. A szakmai nap végén sétát tettünk a közeli bivalymerengőhöz vezető tanösvényen.

Rekordmennyiségű papír gyűjtöttek diákjaink

A nagy hagyományokra és évtizedes múltra visszatekintő őszi hulladékgyűjtés ismét megmutatta a  környezettudatos célokért összefogni képes közösség erejét. Iskolánk mind a 150 tanulója heteken  keresztül szorgalmasan és fáradhatatlanul gyűjtötte a papírhulladékot szüleik és tanáraik  segítségével. Munkájuknak meglett az eredménye, hiszen az októberi hulladékgyűjtésen 12175 kg  papírt gyűjtöttek tanulóink! Ez diákonként 81 kg újrahasznosításra kerülő papírt jelent!

Mozgalmas első év

Intézményünk első ökoiskolás éve mozgalmasan és terményeken telt. A vállalásoknak megfelelően megteremtettük a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit, direkt és indirekt módon, különféle  programok és személyes példamutatás útján igyekszünk felhívni tanulóink figyelmét a  környezettudatosságra, a szelektív hulladékgyűjtés, az energiatakarékosság, az erőforrásaink  felelős felhasználására törekvés fontosságára. Erőfeszítéseinket az esetek többségében siker  koronázza, ugyanakkor tudjuk, hogy hosszú út áll még előttünk. A szelektív hulladékgyűjtés, a hagyományos iskolai hulladékgyűjtés, a szemétszedési akciókban  való részvétel és aktív közreműködés mellett tovább folytattuk növénytelepítési programunkat.  Az elültetett fák gondozása mellett fontosnak tartottuk az intézmény virágosítását. Pályázati  forrásból építjük ki iskolánk ökokertjét a következő tanév során. A kiépítésre kerülő ökokert  öntözéséhez szükséges csapadékgyűjtőket a tanév során beszereztük és telepítettük. A fentiek mellett intézkedéseket hoztunk a környezetbarát közlekedési módok támogatása  érdekében. Az intézmény parkolójából kitiltottuk a személyautókat – az itt dolgozók járműveinek kivételével -, iskolai kirándulások és a mindennapi közlekedés során előtérbe helyezzük a  kerékpár és a tömegközlekedés használatát. E tekintetben is személyes példamutatással  igyekszünk tudatosítani a tanulókban a környezetvédelem megóvását. Természeti értékeink megóvása a mindennapi oktató-nevelő munka során, tanórai keretben és a  szabadidős foglalkozások során is kiemelt szempont volt. A járványügyi korlátozások a munkatervben meghatározott vetélkedő, tantestületi kirándulás  megszervezését nem tették lehetővé, ugyanakkor bízunk benne, hogy a következő tanévben erre is lesz lehetőségünk.
OM szám: 201172      Tel./Tax: 06-63/363-025
Ökoiskola